Wellness

... i vnorí sa telo do vriacej vody nasýtenej perlivou rozkošou... a zas pocit rozkoše prežívate keď v žeravý lúč s vôňou dreva mení sa vaše telo uhasenej ľadovou vodou masívu Klepáča a nakoniec s uspávankou štebotu lesného vtáctva pri svetle mušiek svätojánskych snívate svoj sen pokoja... na perách s mokom zlatistým

Klasická masáž

Klasická masáž patrí medzi najviac využívané a najefektívnejšie masáže. Je to súbor hmatov, ktorými masér stimuluje kožu, podkožie a svaly klienta...

Bankovanie

je obľúbeným a veľmi účinným druhom masáže alebo terapie. Najčastejšie sa používajú sklenené, silikónové alebo umelohmotné banky s pumpičkou...

Moxovanie

je súčasťou tradičnej čínskej medicíny, pričom sa využíva teplo a dym z liečivej palinovej moxy...

Mäkké techniky

je to masáž, pri ktorej sa pracuje s mäkkými tkanivami bez použitia oleja...

Reflexná masáž chrbta

Segmentová/reflexná technika sa využíva na rýchle odstránenie bolestí a na znormalizovanie stavu pri vegetatívnom podráždení...